Detta är socialtjänst

Exempel på verksamheter som bedriver socialtjänst är:

  • särskilda boenden för äldre
  • hemtjänst
  • personlig assistans
  • verksamheter för personer med funktionsnedsättning
  • individ- och familjeomsorg
  • missbruks- och beroendevård eller
  • hem för vård eller boende för barn (HVB).

Socialtjänsten ansvarar även för bistånd/ekonomiskt stöd.

Ska du klaga på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom socialtjänst? Välj då alternativet Hälso- och sjukvård. Legitimation har exempelvis läkare, barnmorskor, tandläkare och sjuksköterskor.