Får sjuksköterskestudenter ge injektionsbehandlingar under sin utbildning?

Nej, endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar efter den 1 juli 2021.