När ska verksamheten anmälas till vårdgivarregistret?

  • Verksamheter som redan bedrivs men inte har anmälts ska anmälas senast den 1 september 2021.
  • Ny verksamhet som startas 30 juni-31 juli 2021 ska anmälas senast den 1 september 2021. 
  • Ny verksamhet som startas från och med den 1 augusti 2021 ska anmälas en månad före start.

För verksamheter som redan anmälts till vårdgivarregistret gäller följande:

  • Estetiska injektionsbehandlingar - ingen ny anmälan behöver göras.
  • Estetiska kirurgiska ingrepp - anmälan ska göras senast den 1 september 2021.