Vilken information ska ges till den enskilde före en behandling i och med den nya lagen?

Den som ska genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska informeras om följande:

  1. vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns, 
  2. kostnader för den behandling som valts, 
  3. det förväntade behandlingsförloppet och resultatet, 
  4. vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten, 
  5. eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd, 
  6. kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen, 
  7. de substanser och läkemedel som används,
  8. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 
  9. eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada, och 
  10. att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret).