Vem kan ansöka om journalförstöring?

Det är endast patienten eller någon som omnämns i en patientjournal som kan ansöka om att hela eller delar av den ska förstöras.

Blankett för ansökan om journalförstöring finner du här.