Jag behöver hjälp att avgöra vilken kommun som har ansvar för ett ärende, kan jag få vägledning?

IVO:s upplysningstjänst för tillsynsfrågor kan samråda i ärendet, och ge vägledning om gällande lagstiftning och andra bestämmelser. Upplysningstjänsten kan dock aldrig bedöma frågan åt er. Kommunerna är skyldiga att försöka komma överens om ansvarsfördelningen i ärenden. Här kan du läsa mer IVO:s roll i avgöranden om ansvarsfördelning mellan kommuner.