Jag jobbar inom socialtjänsten och vill anmäla en annan verksamhet än min egen. Hur går jag till väga?

Om du som yrkesverksam vill lämna information om risker i en verksamhet behöver du först tänka på de sekretessbestämmelser som råder när det gäller att lämna uppgifter som rör en enskild persons förhållanden.Information om risker ska sedan i första hand lämnas direkt till den verksamhet som berörs.

Information om risker kan också lämnas till IVO genom att:

  • använda funktionen Tipsa IVO
  • ringa till IVO:s upplysningstjänst för tillsynsfrågor
  • skicka brev till IVO:s registratur

Kontaktuppgifter finns här.

Observera att det finns särskilda bestämmelser när det gäller att kommuner och Försäkringskassan är skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Mer om personlig assistans.