Jag vill veta om en verksamhet har tillstånd och vad tillståndet innefattar, kan ni hjälpa mig?

För att få ta del av ett tillståndsbevis, mailar du till: registrator.tillstand@ivo.se.