Behöver min verksamhet tillstånd från IVO?

Det är fem typer av hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver tillstånd från IVO. Dessa är:

  • Blodverksamhet
  • Abortverksamhet
  • Vävnadsinrättningar
  • Verksamhet för sprututbyte
  • Verksamhet för omskärelse (om personen som utför ingreppet inte är legitimerad läkare).

Du kan läsa mer om de olika tillstånden här.

För övriga hälso- och sjukvårdsverksamheter krävs inget tillstånd från IVO.