Ska jag anmäla min verksamhet till IVO:s vårdgivarregister?

Om du vill starta en verksamhet som ska bedriva hälso- och sjukvård i Sverige måste du anmäla den till IVO:s vårdgivarregister. Anmälan ska göras senast en månad innan verksamheten startar. Även verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården ska anmäla dessa till vårdgivarregistret. Det kan till exempel vara provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i att kartlägga en patients hälsotillstånd eller i behandling.

Enligt 1 kap. 2 § i ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område” är det den verksamhet som enligt uppdrag/avtal ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinsatser som ska anmäla sig till vårdgivarregistret. Vad som gäller vid ett uppdrag bör framgå av det avtal parterna upprättat.

Mer information och anmälningsblankett till vårdgivarregistret hittar du här.