Hur registrerar jag min verksamhet?

En anmälan till vårdgivarregistret gör du genom att fylla i blanketten ”Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL”.

Den ifyllda blanketten skickas till: registerfragor@ivo.se.

När din anmälan registrerats hos IVO skickas ett registerkort till den mejladress som du har angett i anmälan.