Måste jag anmäla förändringar i min verksamhet och hur gör jag detta?

Om en verksamhet helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, alternativt läggs ned eller stängs, ska du anmäla det till IVO inom en månad efter genomförandet. Vid anmälningar om förändring i verksamheten ska du använda samma blankett som vid nyanmälan till vårdgivarregistret. Du behöver inte först begära ut ett registerkort. Tänk på att förutom de ändringar du vill göra också ange verksamhetens namn och organisationsnummer.

Du finner blanketten för anmälan av förändring här.

Den ifyllda blanketten skickas till: registerfragor@ivo.se.

När din anmälan registrerats hos IVO skickas ett registerkort till din mejladress.