Vad kan jag inte få hjälp med?

Serviceskyldigheten innebär inte att vi ska eller kan:

  • ge förhandsbesked i en viss fråga, till exempel bedöma om en situation har hanterats rätt eller inte
  • ge dispens till din verksamhet att slippa följa lagkrav eller tillståndskrav 
  • göra stora rättsutredningar för att kunna svara på din fråga.