Är det tillåtet att publicera uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonal på en webbplats?

Om organisationen som använder informationen har utgivningsbevis behöver webbplatsen inte följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Genom ett utgivningsbevis får webbplatsen samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som radio, tv och tidningar har för sina databaser.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet när det gäller behandling av personuppgifter, kan därför inte ingripa mot dem som har utgivningsbevis. 

IMY:s webbplats (nytt fönster).