Från vilken myndighet det krävs tillstånd samt vilken myndighet som kontrollerar och inspekterar verksamheten vid en vävnadsinrättning (tillsyn)

I tabellen nedan förkortas Läkemedelsverket LV.

Aktivitet

Tillstånd för verksamhet vid vävnadsinrättning

Tillstånd för export

Tillstånd för import

Tillsyn

 

IVO

LV

IVO

LV

IVO

LV

IVO

LV

Kontroll, bearbetning, konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor X   X   X   X  
Kontroll, bearbetning, konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler avsedda för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor   X   X   X   X
Endast tillvaratagande av vävnader och celler avsedda för användning på människor   X  
Endast tillvaratagande av vävnader och celler avsedda för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor     X