Från vilken myndighet krävs tillstånd?

Tillstånd kan behövas från både IVO och Läkemedelsverket för att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning beroende på verksamhetens innehåll. Se tabellen nedan. Läkemedelsverket förkortas till LV.

Aktivitet

Tillstånd för verksamhet vid vävnadsinrättning

Tillstånd för export

Tillstånd för import

Tillsyn

 

IVO

LV

IVO

LV

IVO

LV

IVO

LV

Kontroll, bearbetning, konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor X   X   X   X  
Kontroll, bearbetning, konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler avsedda för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor   X   X   X   X
Endast tillvaratagande av vävnader och celler avsedda för användning på människor   X  
Endast tillvaratagande av vävnader och celler avsedda för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor     X