Vad är myndigheternas uppdrag?

IVO prövar frågor om tillstånd att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning som rör hantering av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor. IVO beslutar också om de villkor som i det enskilda fallet ska gälla för sådan verksamhet.

IVO utövar tillsyn över sådan verksamhet vid vävnadsinrättning.

Läkemedelsverket beslutar om tillstånd till att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning som rör hantering av mänskliga vävnader eller celler avsedda för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor samt import/export av dessa för läkemedelstillverkning.

Läkemedelsverket utövar tillsyn över sådan verksamhet vid vävnadsinrättning.