Om barnet inte vill eller kan framföra sina åsikter

Om barnet inte kan eller vill framföra sina åsikter behöver barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Detta kan ske genom att hämta in uppgifter från barnets närstående eller någon annan företrädare för barnet. Barnets inställning klarläggas genom dokumentation av vad barnet tidigare har framfört.

Det är angeläget att barnets inställning klargörs på ett sätt som är förenligt med respekten för barnets integritet och självbestämmanderätt.  Behovet av att klarlägga barnets inställning är särskilt stort i de fall då barnet är i behov av skydd.