Pågående arbete hos olika aktörer

IVO har fått frågor om hur bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR) och domstolarna arbetar med att stärka och tillvarata barnrättsperspektivet. IVO har också fått frågor om det pågår lagstiftningsarbete för att stärka barnets rättigheter.

IVO:s uppdrag är att utöva tillsyn och tillståndsprövning av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.  Mer information om domstolarna och pågående lagstiftningsarbeten hittar du på domstol.se och regeringen.se. På skr.se hittar du information om SKR:s arbete med att stärka barnrättsperspektivet. Du kan också hitta information om arbete med barnets rättigheter på barnombudsmannen.se.