Samtal med barn mot vårdnadshavarens vilja

Ett samtal med ett barn ska så långt som möjligt ske med vårdnadshavarens samtycke. Av 11 kap. 10 § tredje stycket SoL framgår dock att socialtjänsten får samtala med barn utan vårdnadshavarens samtycke under en utredning.

Om barnet har uppnått den ålder som krävs för att själv bestämma om sin medverkan, är det barnet som råder över om något samtal ska hållas.

Här kan du läsa mer om samtal med barn: