För privatpersoner

Som privatperson kan du välja att tipsa om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten. Du kan också välja att anmäla ett klagomål.

 • Tipsa IVO eller anmäla klagomål

  Har du iakttagit eller varit med om något i vården som du vill tipsa IVO om kan du göra det här. Här kan du också göra en formell anmälan.

 • Om patientnämnden

  Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig till dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på.

 • Ansökan om journalförstöring

  Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall. 

 • För dig som är barn eller ungdom

  Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter.