För privatpersoner

Som privatperson kan du välja att tipsa om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten. Du kan också välja att anmäla ett klagomål.

Gäller dina synpunkter, tips eller ditt klagomål hälso- och sjukvården eller socialtjänsten?

Detta är hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård omfattar de insatser som görs för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även tandvård ingår.

Exempel på verksamheter där hälso- och sjukvård utförs är

 • sjukhus
 • ambulanssjukvård
 • hemsjukvård
 • vårdcentraler och
 • mottagningar i öppenvård för exempelvis rehabilitering och psykiatri.

 

Tipsa eller anmäla hälso- och sjukvård >

Detta är socialtjänst

Exempel på verksamheter som bedriver socialtjänst är

 • särskilda boenden för äldre
 • hemtjänst
 • personlig assistans
 • verksamheter för personer med funktionsnedsättning
 • individ- och familjeomsorg
 • missbruks- och beroendevård eller
 • hem för vård eller boende för barn (HVB).

Socialtjänsten ansvarar även för bistånd/ekonomiskt stöd.


Ska du klaga på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom socialtjänst? Välj då alternativet Hälso- och sjukvård. Legitimation har exempelvis läkare, barnmorskor, tandläkare och sjuksköterskor.  

Synpunkter och klagomål på socialtjänst och LSS >

Du som själv anställer personlig assistent

... ska anmäla detta till IVO. Blankett för "Anmälan av  enskild verksamhet med personlig assistans LSS" finns här:
Personlig assistans >

 

 • Ansökan om journalförstöring

  Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall. 

 • För dig som är barn eller ungdom

  Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter.

 • Om patientnämnden

  Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.