Mer information hos andra

Här hittar du länkar till andra myndigheter och organisationer som har information som kan vara intressant för dig.

 

Socialstyrelsens filmer på olika språk för ensamkommande barn på HVB.
 

Socialstyrelsens filmer på olika språk för ensamkommande barn i familjehem.
 

Koll på soc är en sida med information om socialtjänsten, soc, för barn och unga. Där kan du läsa om vad soc gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta. 
 

Jag vill veta är en sida där du kan läsa mer om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp.
 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. 
 

BRIS arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter. Här kan du ringa, mejla eller chatta med en kurator på Bris, skriva med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Rädda barnen har en hjälptelefon och stödlinje för ensamkommande barn och unga.

Maskrosbarn finns till för dig som har en förälder som dricker för mycket, tar droger eller mår psykisk dåligt.
 

Dagsattprataom är en sida som vill öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp. 
 

Den här sidan är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Här finns information på olika språk.
 

På 1177 vårdguiden kan du få tips på vart du kan vända dig om du mår psykiskt dåligt och vill komma i kontakt med någon inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.
 

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.
 

Dina rättigheter är en webbplats som har information om rättigheter för dig som är barn eller ungdom.
 

Här kan du läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck.
 

På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats kan du bland annat se fyra kortfilmer av och med unga om psykisk ohälsa.

 112 är det telefonnummer du ska ringa när du behöver akut hjälp.
 

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.