Du som är förälder till ett placerat barn

Du som har ett barn i ett familjehem ett hem för vård eller boende har vissa rättigheter, men också skyldigheter. Här får du information om vad som gäller.