Anmäla via e-tjänst

Via e-tjänsten kan du enkelt anmäla klagomål till IVO jämfört med traditionell blankett.

Fördelar med e-tjänsten

Det finns flera fördelar när du använder e-tjänsten för klagomål jämfört med att använda pappersblanketten. Fördelar med e-tjänst:

  • Tidsbesparande jämfört med anmälan via traditionell blankett.
  • Du skriver din anmälan i ett formulär direkt på datorn.
  • Formuläret innehåller anvisningar som ger stöd och varnar om du missar att fylla i en obligatorisk uppgift eller om du fyller i en uppgift på ett felaktigt sätt.
  • Formuläret har dynamiska fält som tillkommer beroende på vilka val du gör. På så sätt syns bara de fält som du behöver fylla i.
  • Din anmälan sparas så att du i efterhand kan se vad du har fyllt i.

 

Behörighet till e-tjänsten

För att kunna anmäla ditt ärende via vår e-tjänst behöver du en e-legitimation. Den kan jämföras med en vanlig id-handling.


Med e-legitimationen kan du skriva under din anmälan och skicka in den till IVO i form av ett elektroniskt dokument.


Du kan sedan använda e-legitimationen för många tjänster på internet oavsett vilken myndighet, kommun eller företag som tillhandahåller tjänster.

 

E-legitimationen kan vara i form av en fil på en hårddisk, på ett kort, eller via Mobilt BankID. Hos vissa banker benämns e-legitimationen för Mobilt BankID.

 

Så skaffar du e-legitimation

För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder. Vilka åldersgränser som gäller framgår av e-legitimationsutfärdarnas webbplatser.


Är det en juridisk person (aktiebolag, handelsbolag eller ideell förening) så är det firmatecknarens eller ombudets e-legitimation som används.

Du som redan är kund i en internetbank kan skaffa e-legitimation på kort eller på fil som laddas ner till din dator. På samma sätt kan du skaffa e-legitimation hos Telia.

Dessutom erbjuder de flesta bankerna Mobilt BankID.

 

Om mobilt BankID

Precis som e-legitimation på fil och på kort är Mobilt BankID en e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Du kan använda Mobilt BankID både när du surfar från telefonen/surfplattan eller när du vill nå e-tjänsten från en dator.

 

Det kan vara mer praktiskt att använda om du till exempel inte har BankID på den dator du använder eller inte kan installera BankID på kort eller fil. Det enda som krävs är att du har med dig den telefon eller surfplatta där du har din mobila BankID-app installerad.


Mobilt BankID kan användas i de flesta moderna mobiltelefoner och surfplattor förutsatt att de har åtkomst till internet.

 

Systemkrav för att kunna använda e-tjänsten

  • Någon av de två senaste versionerna av webbläsare Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome
  • Java Script
  • Klientprogramvara för e-legitimation
  • Pdf-läsare