Hitta din patientnämnd

Här kan du hitta adresser och andra kontaktuppgifter till alla patientnämnder i Sverige. 

Patientnämnden Arvika
Denna patientnämnd hanterar ärenden inom kommunal hälso- och sjukvård.

Adress
Östra Esplanaden 5
671 81 Arvika

E-post
patientnamnden@arvika.se
Telefon
0570-816 22

 

Blekinge län
Adress
Patientnämndens förvaltning
371 81 Karlskrona
E-post
patientnamnden@ltblekinge.se 
Telefon 
0455-73 10 90 


Dalarnas län
Adress
Patientnämnden Dalarna
(Landstingshuset, Vasagatan 27)
Box 712
791 29 Falun
E-post
patientnamnden@ltdalarna.se
Telefon
023-49 01 00

Gotlands län
Adress
Patientnämnden
Visborgsallén 19
621 81 Visby
E-post
registrator-pan@gotland.se
Telefon
0498-26 80 62

Gävleborgs län
Adress
Patientnämnden
Region Gävleborg
801 88 Gävle
E-post
pn@regiongavleborg.se
Telefon
026-15 65 53

Hallands län
Adress
Patientnämnden
Box 517
301 80 Halmstad
E-post
patientnamnden@regionhalland.se
Telefon
020-42 20 30

Jämtlands län
Adress
Patientnämnden i Jämtlands län
Box 654
831 27 Östersund
E-post
patientnamnden@regionjh.se
Telefon
063-14 75 46, 063-14 75 58 eller 063-14 75 60 


Jönköpings län
Adress
Patientnämnden 
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping
E-post
patientnamnden@rjl.se
Telefon
010-242 42 35

Kalmar län
Adress
Patientnämnden
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
E-post
patientnamnden@ltkalmar.se
Telefon
0480-841 65
 
Kronobergs län
Adress
Patientnämnden
Region Kronoberg
Nygatan 20
351 88 Växjö
E-post
patientnamnden@kronoberg.se
Telefon
0470-58 85 42

Norrbottens län
Adress
Patientnämnden
Regionhuset
971 89 Luleå
E-post
norrbottens.lans.landsting@nll.se
Telefon
020-59 90 00

Skåne län
Adress
Patientnämndens kansli i Region Skåne
291 89 Kristianstad
Webbplats
www.skane.se
E-post
patientnamnden.kansli@skane.se
Telefon
0770-11 00 10

Stockholms län
Adress
Patientnämndens förvaltning
Box 17535
118 91 Stockholm
Webbplats
www.patientnamndenstockholm.se
E-post
registrator.pan@sll.se
Telefon
08-690 67 00

Södermanlands län
Adress
Landstinget Sörmland
Patientnämndens kansli
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
E-post
patientnamnden@dll.se
Telefon
0155-24 50 00

Uppsala län
Adress
Patientnämnden
Box 602
751 25 Uppsala
E-post
patientnamnden@lul.se
Telefon
018-611 60 51

Värmlands län
Patientnämnden i Värmland
Adress
Landstingshuset (Rosenborgsgatan 50)
651 82 Karlstad
E-post
patientnamnden@liv.se
Telefon
054-61 42 15


Västerbottens län
Adress
Patientnämnden, Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
E-post
patientnamnden@vll.se
Telefon
090-785 70 00 eller 090-785 10 84 eller 090-785 73 24

Västernorrlands län
Adress
Patientnämnden – Etiska nämnden
Landstingets kansli
Storgatan 1
871 85 Härnösand
E-post
patientnamnd.etisk.namnd@lvn.se
Telefon
0611-80 166 eller 0611-80 261 eller 0611-80 101

Västmanlands län
Adress
Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås
E-post
patientnamnden@ltv.se
Telefon
021-17 59 00

 

Västra Götalands län
Det finns fem patientnämnder i Västra Götalandsregionen, men du kontaktar patientnämndernas kansli för att få hjälp med ditt klagomål.

Adress
Patientnämndernas kansli i Västra Götalandsregionen
Postadress
Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg
E-post
patientnamnden@vgregion.se 

Webbplats
www.vgregion.se/patientnamnden

Telefon 
010-441 20 00

Patientnämnden i Årjäng
Hanteras av Patientnämnden i Värmlands län, se ovan.

 

Örebro län
Adress
Patientnämndens kansli
Box 1613
701 16 Örebro
E-post
patientnamnden@orebroll.se
Telefon
019-602 27 60

Östergötlands län
Adress
Patientnämndens kansli
Region Östergötland
581 85 Linköping
E-post
patientnamnden@regionostergotland.se
Telefon
010-103 71 62