Här anmäler du ditt klagomål mot hälso och sjukvård

Vill du ansöka om ekonomisk ersättning?

Då kan du göra på följande sätt:

  • Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Löf:s webbplats >
  • Gäller det vård som inte omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring? Fråga då vilket försäkringsbolag ditt privatsjukhus, din privata tandläkarmottagning eller ditt äldreboende är försäkrat hos och ta en direkt kontakt med försäkringsbolaget.
  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta Privattandvårdsupplysningen. Privattandvårdsupplysningens webbplats >
  • Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring – kontakta då Patientförsäkringsföreningen. Patientförsäkringsföreningens webbplats >
  • Om du blivit skadad av ett läkemedel – kontakta då Läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsförsäkringens webbplats >

Har du utsatts för ett brott?

Gå till polisens webbplats >