För yrkesverksamma

Här har vi samlat information som ska hjälpa dig som yrkesverksam att planera och utveckla din verksamhet.


Att göra

Anmäla och rapportera? Det gör du här >

Här hittar du ingångar från att anmäla missförhållande eller vårdskada till att anmäla ny verksamhet.

Begäran om sökning av allmänna handlingar >

Här kan du se vilka sökresultat som IVO har möjlighet att ta fram om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vilka regelverk som styr vilken information som finns tillgänglig.

Blanketter och e-tjänster >

Här hittar du samtliga blanketter och e-tjänster som IVO tillhandahåller.

Sök i våra register över verksamheter >

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. 

Informationssäkerhet >

Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av säkerhetskrav enligt NIS-direktivet som trädde i kraft 1 augusti 2018. 

Kunskap och återföring

Rapporter inom olika ämnesområden >

Söker du en rapport? Här hittar du våra (IVO) publicerade rapporter.

Statistik över anmälning och klagomål >

Här hittar du statistik över våra ärendekategorier fördelat på län, kommun eller typ av verksamhet.

Våra konferenser, webbinarier och dialogforum >

Här finns information om kommande och genomförda strategiska dialoger och webbinarier som IVO arrangerar.

Principiella beslut >

Ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse avgörs av generaldirektören. Principbesluten ger sedan stöd för myndigheten i dess rättstillämpning.