Tandvård

IVO:s återföringskonferens för tandvården 2018

 

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2017

Små vårdgivare saknar ofta kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Det kan få konsekvenser för patienterna, i form av exempelvis felaktig eller utebliven behandling.

Det är allt för vanligt att karies och tandlossning inte diagnostiseras och behandlas i tid. Det kan leda till problem i form av tandförluster och försämrad tuggfunktion och estetiska problem.

Det saknas många gånger grundläggande information i patientjournalerna. För patientsäkerheten kan det vara helt avgörande att olika åtgärder dokumenteras i journalen. 


Vad har IVO sett 2017?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.