Tandvård

IVO:s återföringskonferens för tandvården 2018

 

Tillsynens viktigaste iakttagelser 2018

  • Vårdgivare behandlar patienter med kronor, broar och implantat trots att patienterna har karies och tandlossning.
  • Uteblivna bettutvecklingskontroller hos barn leder till försenade diagnoser.
  • Patientjournaler saknar nödvändiga uppgifter. 


Vad har IVO sett 2018?

IVO:s bidrag till bilden av svensk vård och omsorg grundar sig på ett stort antal tillsynsinsatser inom vård- och omsorgsområdet, information från vår tillståndsprövning, enskilda klagomål inom hälso- och sjukvården, anmälningar inom socialtjänsten, lex Maria och lex Sarah-anmälningar, samt ett stort antal samtal från såväl privatpersoner som yrkesverksamma.

IVO ska den 1 mars varje år lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna från IVO:s verksamhet under det gångna verksamhetsåret.