Hur har tillsynen gått till?

Den första delen genomfördes genom intervjuer över telefon. Intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor MAS(eller motsvarande för privata verksamheter) och hälso- och sjukvårdsdirektörer. Den första delen täckte in alla särskilda boenden i landet.

 

Mot bakgrund av all den information IVO har fått via bland annat intervjuer, klagomål eller tips från allmänheten, har vi gått vidare och granskar 98 särskilda boenden spridda över hela landet (Gotland exkluderat). De boenden som tillsynen utgår ifrån är de där det framkommit indikationer om att det kan finnas brister och där vi vet att det förekommit smittspridning av covid-19. Vi tillsynar regionen eller privata verksamheter som har ansvaret för hälso- och sjukvården på dessa boenden. 

 

I den fördjupade tillsynen har journalgranskning ingått avseende personer som har eller har haft  covid-19 (inklusive ev. avlidna personer) under perioden februari till juni 2020. Myndigheten har också genomfört intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor MAS, hälso- och sjukvårdsdirektörer (Eller den person som hen utsåg), sjuksköterskor på respektive boende, verksamhetschefer och medicinskt ansvariga läkare. Detta tillsammans ligger till grund för de beslut som IVO fattat. 

 

Tillsynen omdattar inga fysiska besök i regionen eller boendena.