Hur går tillsynen till?

Den första delen genomfördes genom intervjuer över telefon. Intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (eller motsvarande för privata verksamheter) och hälso- och sjukvårdsdirektörer.

Mot bakgrund av all den information IVO har fått via bland annat intervjuer, klagomål eller tips från allmänheten, kommer vi att gå vidare och granska 91 särskilda boenden spridda över hela landet (Gotland exkluderat). De boenden som kommer att granskas är de där det framkommit indikationer om att det kan finnas brister och där vi vet att det förekommit smittspridning av covid-19.

För dessa boenden kommer IVO begära in och granska patientjournaler för smittade och avlidna under perioden  februari till  juni 2020. Vi kommer också att genomföra intervjuer med ansvariga sjuksköterskor vid de boenden som granskas.