När beräknas något material eller resultat komma?

Detta steg i tillsynen påbörjas nu och fortgår under sommaren och en bit in på hösten. När denna fördjupning är klar ska resultatet sammanställas och analyseras.