Vad tillsynar vi?

Fokus för tillsynen är att patienter som bor på särskilda boenden för äldre, under pågående pandemi, får individuell bedömning av läkare och att de får vård och behandling i enlighet med den bedömningen.

Syftet med tillsynen är att granska om det, i den nu aktuella situationen med smitta av covid-19 på särskilda boenden för äldre, görs individuella bedömningar av vårdbehov för de enskilda och att ta reda på om det finns förutsättningar för att de äldre på särskilt boende, som inte bedöms vara i behov av sjukhusvård, får adekvat vård och behandling.