Varför tillsynar vi det här?

Tillsynen sker mot bakgrund av IVO:s egna iakttagelser, bland annat klagomål och upplysningar som inkommit till myndigheten samt rapporteringen om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till individuellt anpassad vård och behandling.

 

Tillsynen är en fördjupning av den tidigare avslutade tillsynen av över tusen verksamheter inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst, samt LSS-boenden för vuxna.