Vilka tillsynar vi?

Tillsynen riktas mot regioner och privata verksamheter med ansvar för läkarinsatser vid särskilda boenden för äldre.

Alla kommuner och regioner ingår i denna tillsyn samt ett antal verksamheter som drivs i privat regi/entreprenad.