Får ett äldreboende hindra att de boende tar emot besök för att minska risken för smittspridning?

Uppdaterad 2020-11-24

 

Den 1 oktober 2020 hävdes det tidigare nationella besöksförbudet på landets äldreboenden och personer inom äldreboenden fick återigen ta emot besök. Frånden  21 november 2020 träder dock en ny förordning i kraft som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2021 och den finns i sin helhet här

IVO har även fått kännedom om att flera kommuner har beslutat om besöksstopp på äldreboenden. Ett besöksstopp bör ses som en rekommendation till att avstå från att besöka de som bor på äldreboende i syfte att minska eller hindra smittspridning. Ett besöksstopp kan inte förhindra en person som bor på ett äldreboende att ta emot besök. Det särskilda boendet är den enskildes hem, där han eller hon har rätt att ta emot besökare och det ligger på verksamhetens ansvar att skapa förutsättningar för säkra besök. Det är endast när Folkhälsomyndigheten har fattat ett beslut om ett lokalt besöksförbud som det finns laglig grund för att hindra en person som bor på ett äldreboende från att ta emot besök. 

För att skapa säkra besök i särskilda boendeformer för äldre har Socialstyrelsen publicerat föreskrifter som tydliggör verksamheternas ansvar bland annat när det gäller att utforma rutiner så att verksamheten kan följa föreskrifter, allmänna råd och andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. 

Folkhälsomyndigheten har som komplement till Socialstyrelsens material tagit fram rekommendationer för att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden. 

Mer information hittar du på Socialstyrelsens webbplats samt Folkhälsomyndighetens webbplats