Får ett äldreboende hindra att de boende tar emot besök för att minska risken för smittspridning?

Uppdaterad 2020-03-18

 

Från och med 1 april 2020 råder ett generellt besöksförbud vid alla äldreboenden i landet. Syftet är att skydda de äldre från att smittas av covid-19. Besöksförbudet regleras i regeringens förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Förordningen gäller till och med 30 juni 2020.

 

Verksamhetsansvariga för boenden får göra undantag från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

 

Mer information om beslutet att införa besöksförbud finns på regeringens webbplats.

 

Ta del av hela förordningen här.