Får familjehemsplacerade barn resa utomlands med sitt familjehem under pågående pandemi?

Uppdaterad 2020-03-18

 

IVO hänvisar till UD:s reseavrådan. Socialnämnden bör även göra en bedömning i det enskilda fallet om resan är lämplig och nödvändig.