Får jag besöka min närstående som bor på äldreboende trots besöksförbud, till exempel vid livets slutskede?

Uppdaterad 2020-03-18

 

Besök i samband med vård i livets slutskede kan motivera ett undantag från besöksförbudet. Det är den verksamhetsansvarige för boendet som bedömer om det är lämpligt att göra undantag i det enskilda fallet. Det innebär att bedömningen ska utgå från era specifika omständigheter. I Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av besöksförbudet kan även andra situationer motivera ett undantag, till exempel:

  • behov av besök av en besökande som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede och
  • vid stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket.

 

Läs hela Socialstyrelsens allmänna råd här.

 

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre. Rekommendationerna ska ge stöd till verksamheterna när de upprättar rutiner för smittförebyggande åtgärder. Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation här.