Kan HVB-hemmet ha som rutin att ett barn som är placerat enligt LVU och som smittats flyttas hem för att vårdas av sin vårdnadshavare?

Uppdaterad 2020-03-18

 

Precis som vid placering enligt socialtjänstlagen ska barnets bästa särskilt beaktas i bedömningen av hur barnet ska tas omhand. Om verksamheten anser att ett barn som vårdas med stöd av LVU inte bör vara kvar i verksamheten så behöver en kontakt med socialtjänsten tas för diskussion om eventuella åtgärder.

 

I Socialstyrelsens meddelandeblad finns mer information om kommunens yttersta ansvar.