Kan HVB-hemmet ha som rutin att ett barn som är placerat enligt LVU och som smittats flyttas hem för att vårdas av sin vårdnadshavare?

Precis som vid placering enligt socialtjänstlagen ska barnets bästa särskilt beaktas i bedömningen av hur barnet ska tas omhand. Om verksamheten anser att ett barn som vårdas med stöd av LVU inte bör vara kvar i verksamheten så behöver en kontakt med socialtjänsten tas för diskussion om eventuella åtgärder. 

I Socialstyrelsens meddelandeblad finns mer information om kommunens yttersta ansvar.