Om socialtjänsten får svårt att hålla utredningstider på grund av att klienter och personal smittats, kan socialtjänsten då fatta ett generellt beslut om förlängd utredningstid?

Det saknas lagstöd för att besluta om en förlängd utredningstid, om det inte finns särskilda skäl. Socialnämnden behöver ta ställning till om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet.