Patientnämnden kan hjälpa dig

Du kan kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region om du behöver stöd för att föra fram dina synpunkter och klagomål till de ansvariga inom vården. Läs om patientnämnden här.