Kommunen behöver inte rapportera in beslut som blivit verkställda inom tre månader till IVO. Betyder det att kommunen har tre månader på sig att verkställa beslutet?

Nej, grundregeln är att kommunen skyndsamt ska verkställa ett beslut om en insats eller ett bistånd. Tre månader är bara en tidsgräns för rapporteringen.