Vi har ett beslut som är delvis verkställt. Ska vi rapportera in det som ett ej verkställt beslut?

Ja.