Barn- och ungdomslinjen

020-120 06 06
Vänd dig till IVO:s Barn- och ungdomslinje om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Barn- och ungdomslinjen är för barn och unga upp till 20 år. Om du är 21 år och äldre kan du kontakta IVO:s upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00. 

Öppettider barn- och ungdomslinjens telefon: arbetsdagar 9–17.
Att ringa 020-120 06 06 är gratis och syns inte på telefonräkningen.


Gå till IVO:s webbsida för barn och unga >