Registratur

För att ta del av handlingar, kontakta registraturen vid den avdelning där ärendet hanteras.

Telefon: 010-788 50 00

Öppettider telefon vecka 27-32: arbetsdagar 9-12.

E-postadresser till våra avdelningar