Registratur

För att ta del av handlingar, kontakta registraturen vid den avdelning där ärendet hanteras.

Telefon: 010-788 50 00

Öppettider telefon: arbetsdagar 9-12 och 13-15.

E-postadresser till våra avdelningar