Registratur

010-788 50 00 
För att ta del av handlingar, kontakta registraturen vid den avdelning där ärendet hanteras.


Öppettider telefon: arbetsdagar 9-12 och 13-15.

E-postadresser till våra avdelningar