Upplysningstjänst

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg. 

Här kan du läsa mer om upplysningstjänsten >

Kontakta oss via telefon eller skriv till oss via våra webbformulär.

010-788 50 00

Privatpersoner
Telefon knappval #1
Webbformulär privatpersoner >
Öppettider telefon: Måndag, onsdag, torsdag, fredag 9-12 och 13-15. Tisdag 9-12

 

Yrkesverksamma
Telefon knappval #2
Webbformulär yrkesverksamma>
Öppettider telefon: Måndag, onsdag, torsdag, fredag 9-12 och 13-15. Tisdag 9-12

 

Kontroll av legitimerad personal
Telefon knappval #3
Webbformulär kontroll>
Öppettider telefon: Vardagar 9-11
Webbformuläret kan användas av både yrkesverksamma och privatpersoner.

            

Tillståndsprövning
Telefon knappval #5
Webbformulär tillståndsprövning>
Öppettider telefon: Måndag, onsdag, torsdag, fredag 9-12 och 13-15. Tisdag 9-12