Upplysningstjänst

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg. Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator vid den avdelning där ärendet hanteras.

 

 

Kontakta oss via våra olika webbformulär, tipsfunktioner eller via telefon.

Telefon: 010-788 50 00

 

Privatpersoner

Du kan när som helst lämna ett tips via vår tipsfunktion eller ställa en fråga till oss via vårt webbformulär.

 

Telefon knappval #1

Öppettider telefon: Måndag-fredag 9.00-12.00

 

Yrkesverksamma

Du kan när som helst lämna ett tips via vår tipsfunktion eller ställa en fråga till oss via vårt webbformulär.

 

Telefon knappval #2

Öppettider telefon: Måndag-fredag 9.00-12.00 och torsdagar 13.00-15.00

 

Kontroll av legitimerad personal

Telefon knappval #3

Webbformulär kontroll >

Öppettider telefon: Vardagar 9-11

Webbformuläret kan användas av både yrkesverksamma och privatpersoner.

 

Tillståndsprövning

Telefon knappval #5

Webbformulär tillståndsprövning >

Vecka 16-19 : Vardagar 9-12