Upplysningstjänst

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg. 

 

Kontakta oss via telefon eller skriv till oss via våra webbformulär nedan.

Telefon: 010-788 50 00

 

Privatpersoner

Telefon knappval #1

Webbformulär privatpersoner >

Öppettider telefon: Måndag, onsdag, torsdag, fredag 9-12 och 13-15. Tisdag 9-12

 

Yrkesverksamma

Telefon knappval #2

Webbformulär yrkesverksamma>

Öppettider telefon: Måndag, onsdag, torsdag, fredag 9-12 och 13-15. Tisdag 9-12

 

Kontroll av legitimerad personal

Telefon knappval #3

Webbformulär kontroll>

Öppettider telefon: Vardagar 9-11

Webbformuläret kan användas av både yrkesverksamma och privatpersoner.

 

Tillståndsprövning

Telefon knappval #5

Webbformulär tillståndsprövning>

Öppettider telefon: Måndag, onsdag, torsdag, fredag 9-12 och 13-15. Tisdag 9-12