Anmälan till vård och- omsorgsregister samt företrädarregister

IVO behandlar personuppgifter för att kunna handlägga ärendet vid registerhanteringen. IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

 

Behandlingen sker som ett led i IVO:s myndighetsutövning. Behandlingen är också nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.