Tillsyn

IVO behandlar uppgifter om utsedd kontaktperson för tillsynsobjekt samt uppgifter om andra personer som tillsynen kontaktar. Dessutom behandlar IVO personuppgifter för de personer som tillsynen omfattar. Uppgifterna används för att kommunicera med tillsynsobjektet och utreda ärendet.  IVO behandlar även personuppgifter för att IVO ska kunna genomföra sitt ansvar för att planera och genomföra tillsyn med utgångspunkt i egna riskanalyser samt för att utgöra underlag för årliga sammanställningar.

 

Behandlingen är nödvändig som ett led i IVO:s myndighetsutövning och för att utföra en uppgift av viktigt allmänt intresse.