Att behandla en personuppgift

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med de uppgifter som kan kopplas till en levande fysisk person. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.