IVO:s dataskyddsombud

IVO har ett dataskyddsombud som bland annat arbetar med att övervaka att myndigheten följer dataskyddsreglerna. Dataskyddsombudet är kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter.

Du når dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@ivo.se