Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Det betyder att om det direkt, eller indirekt, framgår vem uppgiften rör, så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer, men även en bild.